Verwijderen tumor

Wat is een tumor?

Regelmatig wordt er een dier aangeboden waarbij de eigenaar een abnormale zwelling heeft waargenomen. Strikt genomen is dit een tumor. Op grond van alleen waarnemening kan geen uitspraak gedaan worden over goed of kwaadaardigheid. 

Om uit te zoeken of een zwelling (tumor) goed of kwaadaardig is kunnen wij een biopt nemen. Een biopt kan met een dunne naald afgenomen worden of er kan een klein stukje weefsel worden verwijderd voor pathologisch onderzoek. Aan de hand van dit onderzoek kan een beslissing gemaakt worden om de tumor wel of niet te verwijderen. 

De voorbereiding op een operatie waarbij een tumor wordt weggehaald is hetzelfde als bij een castratie of sterilisatie. De duur van de operatie kan echter erg verschillend zijn en daarmee is het soms ook lastig om een nauwkeurige schatting te maken van de kosten. Wij proberen dat altijd wel met u te bespreken.

Terug naar Behandelingen