Echografie

Wat is echografie?

Onze praktijk beschikt over een uiterst modern echografieapparaat. In sommige gevallen is het noodzakelijk om een echo van uw hond of kat te maken. De meest bekende indicaties zijn:

  • Pijn in de buik
  • Abnormale structuren in de buik
  • Vermoeden van een hartprobleem

Echografie is een moderne en veilige manier voor het onderzoek van abdomen (buik) en thorax (borstholte).

Katten worden vaak naar ons doorverwezen voor het maken van een echo van het hart als daar aanleiding voor is. Wij doen geen screeningen op cardiomyopathie ten behoeve van de fokkerij.

Hoe werkt het?

 

Echografie is veilig

Echografie is veilig omdat er, in tegenstelling met röntgenologie, gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven en niet van röntgenstraling. Bij echografie behoeft men dan ook geen extra beschermende maatregelen te treffen voor de patiënt en de omstanders.

 

Wanneer er besloten wordt tot het maken van een echo bij uw huisdier kunt u daar dan ook in de meeste gevallen gewoon bij aanwezig blijven. Dit zorgt vaak voor meer rust bij uw huisdier.

Het is pijnloos

Het maken van een echo is pijnloos. De patient moet voor een buikecho op de rug liggen en voor een echo van de borstholte op linker- en rechterzijde. Het dier moet altijd geschoren worden. Na het scheren van de huid wordt een ruime hoeveelheid echogel aangebracht, noodzakelijk voor een goed contact tussen huid en de echoprobe.

Tijdsduur van het onderzoek

Een standaard echo-onderzoek van de buik duurt ongeveer een half uur. Een onderzoek van het hart duurt vaak wat langer. De resultaten worden zoveel mogelijk direct met u besproken. Bent u naar ons doorverwezen dan krijgt uw eigen dierenarts een schriftelijk verslag van de onderzoeksresultaten.

Het onderzoek op DVD

Tegen geringe meerkosten is het ook mogelijk om het onderzoek op DVD vast te leggen.

Heeft u vragen?

Neem tijdens praktijkuren contact op met onze assistenten indien u vragen heeft.

Terug naar Behandelingen